Referenser

Några av våra många referenser

Götenes kommun

Härjedalens kommun

Säffles kommun

Säters kommun

Vingåkers kommun

Moras kommun

Kundcase

”Lyssna inte på oss – lyssna på våra kunder” 

Härjedalens kommun

Enhetschef i Härjedalen

Kan du beskriva hur Jotibmodellen har hjälpt dig i ditt arbete som enhetschef?

Eftersom jag har en bakgrund inom vården och inte ekonomi gav Jotibmodellen mig en förståelse kring den ekonomi jag ansvarar för.

Jag kan påvisa den känsla jag har och varför det är som det är samt kunna jobba i framkant och förutspå vad som kommer hända.
Och på så sätt få en bättre koll på min ekonomi och vad mina beslut får för effekt.


Upplever du att det är enklare för dig som chef att kunna beskriva med hjälp av Jotibmodellen till dina chefer/kollegor varför man tar vissa beslut och vad effekterna blir utav dina beslut?

Att kunna involvera mitt team i Jotibmodellen har varit viktig, det känns som om vi talar samma språk och vi har en bredare förstålse till varför det ibland blir som det blir. Vi får en gemenskap och möjligheten att kunna nalysera och jobba med en plan för att kunna jobba effektivt med dom resurser vi har.

Vad blir effekterna av arbetet med Jotibmodellen?

Effekterna av arbetet i modellen blir att det känns som om vi alla pratar samma språk, vi får en bättre koll på ekonomin och en trygghet i att vi vet var det läcker och kan förklara varför det läcker samt hur vi ska fixa problemet.

Möjligheten att enkelt kunna ta det vidare i ledningsgrupp i en förenklad variant eller ner på gruppnivå och redovisa samt förklara.

Malung-Sälens kommun

Enhetschef i Malung-Sälen

Kan du beskriva hur Jotibmodellen har hjälpt dig i ditt arbete som enhetschef?

Jotibmodellen har hjälpt mig och stärkt mig i mitt jobb med att hålla budget, att få en större överblick på min verksamhet och få en bättre koll framåt i tiden, att enkelt kunna se vad mina beslut får för effekt. Modellen har givit mig som chef en stöttepelare i min vardag, jag har men större trygghet kunnat tagit beslut och gjort åtgärder och enkelt kunna visat den för min personal.

Vilka effekter har ditt arbete i Jotibmodellen givit dig och din verksamhet?

Effekten har blivit att med hjälp av Jotibmodellen så har utfallet för min enhet givit mig ett resultat med över 500 000kr i besparing och dett mycket tack varit modellen som synliggjort och gett mig chansen att kunna ta rätt beslut innan det är försent.


”Jotibmodellen har hjälpt mig att få siffror och statistik på det jag själv försökt framföra med ord till ledning och politiker.”

Hanna Morelius

Säters kommun

”Jotib har givit mig mer insikt i resursanvändandet och en bekräftelse på att jag tänker rätt.”

Madeleine Kjellman

Vingåkers kommun

”Utfallet för 2019 på min enhet gav ett plusresultat med över 500 000 kr i besparing. Detta mycket tack vare JOTIB.”

Liselott Emretsson

Malung-Sälens kommun