Våra tjänster

Det här är Jotibmodellen

Vi på Jotib tror på att våga utmana sanningar och gå utanför normen. Vi tror på att våga göra saker annorlunda för att därigenom finna nya bättre vägar.

Modellen består av ett webbverktyg där vi hanterar grundläggande nyckeltal som t.ex. antal tjänster i schema, budget med mera och sedan kopplar ihop detta med de faktorer som påverkar ert behov och er bemanning i nutid

Därigenom får ni en visuell förklaring av förhållandet mellan budget och er befintliga personal, i verktyget och utifrån den kunskap ni som chef har, görs sedan prognoser dvs. Antaganden om framtiden som kommer att fungera som en plan för verksamheten framåt i tiden 

Framgången ligger i att ni får kontroll på ett enkelt och synligt sätt och därmed kan ni agera innan det är försent.
Våra konsulter är kontinuerligt med under första året för att säkerställa att ni arbetar på rätt sätt, kommer framåt och att ni hanterar era resurser på bästa sätt. Effekten blir att ni får en bättre koll på eran bemanning och ekonomi.

Vi vågar gå mot normen, gör du ?

Vi utmanar dagens traditionella sätt att arbeta med bemanningsekonomi genom att istället för att titta bakåt planerar, prognostiserar och tänker framåt då vi ser att detta skapar nya möjligheter att driva en verksamhet på ett kvalitativt sätt och med en ekonomi i balans.

Nedan hittar du en kort informationsvideo om JotibmodellenVi erbjuder även andra tjänster

​​​​​​​JOTIB AB är ett bolag med mångårig kompetens och erfarenhet inom offentligsektor, innan har vi även jobbat åt några av dom stora privata bolagen, vi lägger stor vikt att dom tjänster och jobb vi utför ska bli så bra som möjligt och kan alltså därför säga med stolthet att vi är bäst på det vi gör.
Nedan hittar du några exempel på vad vi kan hjälpa er med.

Schemaöversyn

Scheman kan vara en felkälla som får stora konsekvenser för verksamhetens ekonomi men även för personalens välmående.

Våra duktiga konsulter hjälper er att få ett hållbart och ett sånt resurseffektivt schema som möjligt.

Föreläsningar

Vi erbjuder föreläsningar och webinarier inom olika områden som t.ex. hur man skapar en organisation som är effektiv, håller god kvalitet och har kontroll över sina resurser.
Vi föreläser även om ”Heltid som norm” och strukturella scheman i praktiken

Utbildnigar

Självklart erjbuder vi även utbildingar för din organisation.
Vi utbildar er för att ge ingående kunskap i bemanningsekonomi och vilka faktorer som påverkar den.
Eller varför inte hur man lägger strukturella scheman för sin verksamhet?

Kontakta oss, så berättar vi mer !

KONTAKT