Jotibmodellen

Ekonomiskt ledarskap för framtiden

Jotibmodellen – för en budget i balans

Vi utmanar dagens traditionella sätt att arbeta med personalplanering och ekonomi genom att istället för att titta bakåt planerar, prognostiserar och tänker framåt då vi ser att detta skapar nya möjligheter att driva en verksamhet på ett kvalitativt sätt och med en ekonomi i balans

Några av våra många nöjda kunder

LÄS MER OM VÅRA KUNDER

Götenes
kommun

Härjedalens kommun

Mora kommun

Vingåkers kommun

Säters kommun

Säffles kommun

Varför Jotibmodellen ? 

”Kvalitén i chefernas beslut har förbättras enormt och de pratar ekonomi på en helt ny nivå.”​​​​​​​

Struktur

Att enkelt kunna beskriva och visa på för sina medarbetare varför man tar vissa beslut men även vilka problem och hinder vi står inför för att på så sätt få hela verksamheten att röra på sig åt samma håll

Ökad kompetens

Med hjälp av Jotibmodellen så ökar vi kompetensen hos cheferna och ger dom den hjälp dom behöver idag för att bli bättre i sin roll som chef och ger dom rätt förutsättningar för att klara av sin vardag

Ni spar pengar och resurser

Genom att få ett strategiskt tankesätt framåt i tiden, så kommer ni kunna ta dom bästa besluten innan det är för sent och på så sätt få en ekonomi i balans

Antal användare

Antal kommuner

Förlängningsgrad