JOTIB AB

Ekonomiskt ledarskap för framtiden

Jotibmodellen – för en budget i balans

Vi utmanar dagens traditionella sätt att arbeta med personalplanering och ekonomi genom att istället för att titta bakåt planerar, prognostiserar och tänker framåt då vi ser att detta skapar nya möjligheter att driva en verksamhet på ett kvalitativt sätt och med en ekonomi i balans

Kundcase

Ulricehamn kommun

Jotib har hjälpt oss att utreda planeringsfunktionen ur ett organisatoriskt och ekonomiskt perspektiv.
Syftet var att klarlägga planeringsfunktionens kostnader ställt mot dess nytta gällande den totala kostnaden för kommunen.
Vidare undersökte Jotib organisatoriska effekter med en helhetssyn på funktionen med perspektiven; ekonomi, kvalitet, trygghet/säkerhet och arbetsmiljö.
Utredningen presenterades för ledning och kommunstyrelse i Ulricehamn kommun.

Karlshamn kommun

Jotibmodellen har hjälpt oss i Karlshamn att tydliggöra vad vi som enhetschefer behöver arbeta med.
Som enhetschef får vi ett proaktivt förhållningssätt och ett tydligt verktyg för att arbeta med planerarna och medarbetarna.
Numer drivs enheterna på en företagsekonomiskt grund.

Några av våra många nöjda kunder

LÄS MER OM VÅRA KUNDER

Götenes
kommun

Härjedalens kommun

Mora kommun

Kiruna kommun

Strömsund kommun

Karlshamn kommun

Antal användare

Antal kommuner

Förlängningsgrad