Jotibmodellen ger rätt personaltimmar och kontroll över ekonomin.

Jotib har hjälpt över 50 kommuner att bemanna rätt utifrån behov och ekonomi.

"Jag kan varmt rekommendera Jotib, ett företag som inte bara gör ett fantastiskt arbete utan gör det lilla extra, det som många gånger fattas när man tar in konsulter."

Mihaela Vuksanovic

Järfälla kommun

"Jotib är kunniga, trevliga, omtänksamma i den mening att kommunen kan arbeta effektivare och ha bättre planering av resurserna."


Linnéa Rehnblom

Kiruna kommun

"Att samarbeta med Jotib är enkelt, transparent och effektfullt. Samtidigt leder det till förståelse och kunskap för verksamhetsutveckling. Så alla får samtidigt en fortbildning." 

Karin Hallberg

Vänersborgs kommun

Jotibmodellen – för en budget i balans

Vi utmanar dagens traditionella sätt att arbeta med personaltimmar och ekonomi genom att istället för att titta bakåt planerar, prognostiserar och tänker framåt då vi ser att detta skapar nya möjligheter att driva en verksamhet på ett kvalitativt sätt och med en ekonomi i balans

Vi erbjuder även andra tjänster

Vi på Jotib har mångårig kompetens och erfarenhet inom offentlig sektor, innan har vi även jobbat åt några av dom stora privata bolagen. Vi lägger stor vikt att de tjänster vi utför ska bli så bra som möjligt och anser med stolthet att vi är bäst på det vi gör.

Nyfiken?

Kontakta oss så berättar vi mer!