Jotibmodellen

Jotibmodellen ger rätt personaltimmar och kontroll över ekonomin. Att utgå från behovet och den ekonomiska budgeten är en förutsättning för att lyckas.

Det här är Jotibmodellen!

Webbverktyget

Modellen består av ett webbverktyg som hanterar personal, brukarbehov, resurstimmar och de ekonomiska förutsättningarna.

Visuell förklaring samt prognos för framtiden

Jotibmodellen ger en visuell bild av förhållandet mellan behov och resurs, både i resultatform och prognosform. Antaganden om framtiden kommer att fungera som en plan för verksamheten framåt i tiden. 

Effekter

Förändring och förbättring kräver åtgärder i tid. Framgången ligger i att skapa kontroll på ett enkelt och synligt sätt och därmed agera innan det är för sent. Våra konsulter är kontinuerligt med under första året för att säkerställa att ni arbetar på rätt sätt, kommer framåt och att ni hanterar era resurser på bästa sätt. Effekten blir att ni får rätt personaltimmar och en ekonomi i balans.

Nyfiken?

Kontakta oss så berättar vi mer!